Badanie potrzeb informacyjnych środowisk naukowych

Celem niniejszego badania jest pozyskanie informacji na temat stopnia wykorzystania oraz użyteczności danych i publikacji statystycznych. Ankieta składa się z maksymalnie 13 pytań, a ich wypełnienie zajmuje średnio 7 minut.

Zapewniamy Pani/Panu pełną anonimowość. Gwarantujemy również, że zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie, a wyniki badania prezentowane w formie zestawień zbiorczych.

Tytuł/stopień naukowy:

Nazwa uczelni

Proszę wpisać nazwę uczelni, którą Pani/Pan reprezentuje. W kolumnie obok prosimy dopisać nazwę Wydziału.

Lokalizacja uczelni: